Derma Rijnmond

Behandeling uitgezaaid melanoom

De behandeling van een melanoom begint altijd met een operatie waarbij de chirurg het melanoom op de huid verwijdert. Dit weefsel wordt onderzocht op aanwezige kankercellen. Dit doet een patholoog. Vervolgens voert de chirurg een re-excisie uit. Het stukje huid om het litteken wordt dan verwijderd. Zo wordt de kans op een eventuele terugkeer van het melanoom kleiner.

Deze handelingen gebeuren voordat bekend is of het melanoom is uitgezaaid. Bij een dikte van 0,8 millimeter of groter wordt een schildwachtklierprocedure geadviseerd. Toont een schildwachtklierprocedure een uitgezaaid melanoom naar de lymfeklieren aan, dan zijn de volgende behandelingen mogelijk (zie uitleg verderop de pagina):

  • Lymfeklierdissectie
  • Doelgerichte therapie
  • Immunotherapie
  • Bestraling

De keuze van behandeling hangt af van veel factoren, zoals:

  • Plek van het gezwel
  • Aantal uitzaaiingen
  • Plek van uitzaaiingen
  • Snelheid waarmee het gezwel groeit
  • Conditie van de patiënt
  • Genetische kenmerken van het gezwel

Hieronder worden mogelijke behandelopties voor stadium III-patiënten (melanoom met uitzaaiingen naar de lymfeklier) beschreven:

Lymfeklierdissectie (lymfeklieren verwijderen)

Een lymfeklierdissectie is geen standaardprocedure bij uitzaaiingen. Het verwijderen van de lymfeklieren gebeurt alleen als de uitzaaiingen in de lymfeklieren voelbaar zijn voor de arts. De chirurg verwijdert dan de schildwachtklier en alle daaromheen liggende lymfeklieren. De omringende lymfeklieren worden verwijderd uit voorzorg.

Als er geen voelbare lymfeklieren aanwezig zijn, dan wordt geadviseerd alleen de schildwachtklier te verwijderen als het melanoom op de huid een dikte heeft van 0.8 millimeter of groter.

De patholoog onderzoekt het weefsel op eventuele aanwezigheid van melanoomcellen.

Doelgerichte therapie (medicijnen)

Doelgerichte therapie is een behandeling met medicijnen. Medicijnen kunnen de celgroei van een uitgezaaid melanoom blokkeren. De melanoomcellen worden hierdoor gedood.

Voorafgaand aan doelgerichte therapie onderzoekt de patholoog het weefsel op de aanwezigheid van een mutatie in het BRAF-gen. Bij ongeveer de helft van de mensen met een melanoom is namelijk de BRAF-mutatie aanwezig. Bij aantoning van de mutatie kunnen gericht BRAF-remmers ingezet worden, zodat de groei van kankercellen wordt afgeremd of gestopt. Is de mutatie in het BRAF-gen niet aanwezig, dan volgt vaak een behandeling met immunotherapie.

Immunotherapie

Immunotherapie kan de werking van het immuunsysteem versterken. Het immuunsysteem beschermt het lichaam doorgaans tegen allerlei indringers van buitenaf, zoals bacteriën, virussen en schimmels. Ook bij afwijkingen in weefsels kan het immuunsysteem bescherming bieden.

De T-cel – een afweercel – kan afwijkende cellen vernietigen, zo ook kankercellen. Anderzijds kunnen kankercellen de functie van een T-cel blokkeren. Door immunotherapie kan de blokkerende functie van de kankercellen uitgeschakeld worden en/of kunnen de T-cellen weer geactiveerd worden.

Prognose na behandeling

Alle behandelingen voor een uitgezaaid melanoom naar de lymfklieren zijn erop gericht om de ziekte te genezen. Er bestaat echter altijd een kans dat de ziekte terugkeert in de lymfeklieren of in andere organen. De behandelopties voor stadium III-patiënten richten zich dan ook op het voorkomen van terugkeer van het melanoom.

Glashaven 14-G, 3011 XH Rotterdam | T 010 23 321 53 | E info@derma-rijnmond.nl
Woordbouwerplein 1, 3224 XL Hellevoetsluis
Cookies | Privacy | Disclaimer

Waardeer mij