Derma Rijnmond

Informatie

Medisch specialisten werkzaam in onze kliniek:

De heer drs. J.J. Hamstra 
AGB-code: 03010849
BIG-nummer: 19021341301

Mevrouw dr. J. Tolmacova
AGB-code: 03101177
BIG-nummer: 19916189101

Spreekuren in onze kliniek:

Rotterdam:
Iedere werkdag van: 08.30 - 16.00 uur

Hellevoetsluis:
Woensdag: 13:00 - 17:00 uur
Zaterdag: 09.00 - 13.00 uur (Iedere 1e en 3e
 zaterdag van de maand)


Voor meest gestelde vragen met betrekking tot de factuur
klik hier
Voor het inzien van ons privacy-reglement klik hier
Voor het inzien van onze klachtenregeling
klik hier
Voor meer informatie over de verwijzing klik hier

Samenwerkingsverbanden met andere instellingen
Derma Rijnmond hecht veel waarde aan samenwerkingsverbanden met andere instellingen. Alleen op die manier kan kennis, die leidt tot verdere vernieuwing en verbetering van de gezondheidszorg, worden gedeeld en opgedaan.
Onze huidige samenwerkingsverbanden:

Avenue Carnisse
Maasstad Ziekenhuis
Ikazia Ziekenhuis
Star - MDC

Glashaven 14-G, 3011 XH Rotterdam | T 010 23 321 53 | E info@derma-rijnmond.nl
Woordbouwerplein 1, 3224 XL Hellevoetsluis
Cookies | Privacy | Disclaimer

Waardeer mij