Derma Rijnmond

Talloyinka gudaha iyo banaanka
Waa inaad mar walba ka fogaataa 1,5 mitir dadka kale.
Ilmaha ilaa 13 jir wey isu dhawaan karaan iyo dadka weyn wey u dhawaan karaan.
Ha aadin meelaha dadka ku badan yihiin.
Guriga ka shaqey ilaa inta suura galka ah.
Guriga waxaa ku soo booqan kara ugu badnaan 3 qofood.                                                                    
Sidoo kale guriga banaankiisana waxaad la ballami kartaa ugu badnaan 3 qofood.
 

Maskarka afka: Talo cusub dadka da’dooda 13 jirka laga bilaabo
Xiro maskarka afka dhismooyinka gudahooda.
Tusaale waa dukaamada, iskuulada iyo maqaayadaha.
Haddii aad fadhido, waad iska bixin kartaa maskarka. Tusaale waa miiska maqaayada.
Haddana xiro markaad soconeyso, tusaale haddaad musqusha aadeyso.

Gaadiidka dadweynaha
Waxaad gaadiidka dadweynaha raacdaa keliya markuu firaaqo yahay.
Laga bilaabo 13 jir waa in maskarka afka la xirtaa marka gaadiidka dadweynaha la raacaayo. Waxa lagu ganaaxi karaa  € 95 haddii aadan xiranin maskarka afka.

Markaad jiran tahay: waxaad sameysaa baaritaan iyo joog guriga
Waxaad sameysaa baaritaan-Corona iyo joog guriga haddii 1 ama ka badan calaamadahan        qabto:
xumada (ka badan 37,5 darajo)
neefsashada ku dhibeyso.
mar keliya carfiska iyo dhadhamiska kaa tago.
qufaca
hindhiska
diif sanka ah
dhuun xanuun

Markuu jiro xumad ama neefsashada ku dhibeyso waa in qof walba oo gurigaaga deggan, guriga joogaan. Haddii aadan xanuun lahayn ha sameynin baaritaanka. Markaa baaritaanka looma baahna.

Baaritaanka
Baaritaanka- Corona waa lacag la’aan
Waxaad ballan u sameysan kartaa 2 qaab:
Combiyutarka: Aad www.coronatest.nl. waxaad u baahan tahay DigiD-gaaga.
Telefoonka: Wac 0800-1202.
Guriga joog ilaa aad natiijada ka hesho GGD.
Laguuma oggola in lagu soo booqdo ilaa aad natiijada hesho.
GGD ayaa kuu sheegeysa markaaad  banaanka aadi karto.

Dhaqtarka qoyska
Waa muhiim markaad xanuuno Corona leedahay aadan
aadin dhaqtarka qoyska.
Waa inaad horta wacdaa .

Waxaad websaytka www.Thuisarts.nl ka heleysaa warbixin dheeraad oo Corona ku saabsan.

Ma qabtaa su’aalo kale oo ku saabsan Corona fayruska:
La xariir 0800-1351

Maxaad samayn kartaa?
Halkan waxaad ka heleysaa dhowr talo oo muhiimsh:                                                                            

Gacmaha saabuun ku dhaq dhowr jeer maalinkii. Faraha dhexdooda si fiican u dhaq.

Isticmaal waraaqaha sandiifsiga markaad hindhisayso ama diifsanayso.

Ku qufac kuna hindhis Xusulka gudihiisa.

Qofna ha salaamin.

Glashaven 14-G, 3011 XH Rotterdam | T 010 23 321 53 | E info@derma-rijnmond.nl
Woordbouwerplein 1, 3224 XL Hellevoetsluis
Cookies | Privacy | Disclaimer

Waardeer mij