Derma Rijnmond

Veel gestelde vragen met betrekking tot uw factuur

Het kan zo zijn dat u thuis een factuur van ons heeft ontvangen. Hier geven wij antwoord op de vragen die het meest voorkomen.

Waarom krijg ik de factuur (via Infomedics) thuis?
Het kan zijn dat wij als zelfstandig behandelcentrum geen contract met uw zorgverzekeraar hebben. Dit houdt kort in dat u de factuur thuis ontvangt aangezien deze niet direct aan uw zorgverzekeraar gedeclareerd kan worden. Lees meer hierover onder de kop Verzekeringen.

Waarom krijg ik twee facturen thuis?
Wij als zelfstandig behandelcentrum werken volgens het DOT traject. Dit betekent dat we met verschillende behandel periodes werken die kunnen variëren van 42 dagen tot 120 dagen. Als de eerste behandel periode is gesloten wordt er een vervolg periode gestart van maximaal 120 dagen. Vandaar dat u dus meerdere facturen kunt ontvangen.

Wat moet ik doen met de factuur?
U dient de factuur in bij de zorgverzekeraar waar u verzekerd was bij de start van de behandel periode. De zorgverzekeraar zal u binnen 2 a 3 weken berichten over de vergoeding.

In de behandel periode van de factuur ben ik van zorgverzekeraar veranderd, wat nu?
U dient de factuur in bij de zorgverzekeraar waar u verzekerd was bij de start van de behandel periode. De zorgverzekeraar zal u binnen 2 a 3 weken berichten over de vergoeding.

Er staan 2 datums op de factuur terwijl ik op één van de datums niet geweest ben?
Wij als zelfstandig behandelcentrum werken volgens de DOT systematiek. Dit betekent dat we met verschillende behandel periodes werken die kunnen variëren van 42 dagen tot 120 dagen. Bij bepaalde behandelingen wordt een traject van 42 dagen gehanteerd. Dit wil zeggen dat alle keren dat u ons in één van de bovengenoemde periodes heeft bezocht samen in één factuur verwerkt worden.

Wat wordt er bedoeld met periode(behandel periode)?

De Nederlandse Zorg Autoriteit(NZA) heeft bepaalde leken omschrijvingen aan de zorgproductcodes gegeven. De arts of doktersassistente voert behandelingen in die samen komen tot een zorgproductcode. De NZA schrijft de leken omschrijving bij de zorgproductcode verplicht voor, ook al is die soms verwarrend.

Voorbeeld 1: U heeft acne, dit kan omschreven worden als aandoeningen aan de talgklieren. 

Voorbeeld 2: U heeft een moedervlek laten verwijderen, dit kan omschreven worden als een goedaardige tumor

Waarom is het factuur bedrag zo hoog?
Wij werken met standaard tarieven die terug te vinden zijn op onze website. Het factuur bedrag wordt berekend op basis van de door de NZA bepaalde zorgproductcode. Houdt u hierbij rekening dat er verschillende behandel periodes kunnen zijn.

Ik ben niet behandeld?
Een bezoek, of een consult wordt ook een behandeling genoemd.

De factuur wordt niet vergoed door mijn zorgverzekeraar?
Neem contact op met de administratie of mail de afwijzing van uw zorgverzekeraar. Het kan namelijk zijn dat er een verkeerde code op de factuur staat waardoor uw verzekeraar de factuur niet vergoed.

Ik kan de factuur niet binnen 30 dagen voldoen?
Wanneer u de factuur indient bij uw zorgverzekeraar vergoeden zij deze meestal binnen 

2 a 3 weken dus zit u nog ruim binnen de 30 dagen. Hebt u niet de mogelijkheid de factuur in te dienen binnen 30 dagen dan verzoeken wij u contact op te nemen met Infomedics.

Ik heb al betaald, wat nu?
Controleer de periode datums eerst, het kan zijn dat het om een vervolg periode gaat. Controleer ook de omschrijving, het kan zijn dat het hierbij om twee verschillende diagnoses gaat. Bent u er toch zeker van dat die nota betaald is, neem dan contact op met Infomedics.

Ik krijg een brief van de deurwaarders, wat nu?
Neem contact op met het deurwaardersbedrijf. Derma Rijnmond treft geen regelingen omdat onze facturatie is uitbesteed aan Infomedics.

Ik heb een vraag over de factuur, wat nu?
Neem contact op met Infomedics. Infomedics verzorgt onze facturatie sinds 2014 en behandeld ook de vragen over de factuur.

De patiënt waar de factuur betrekking op heeft is overleden?
U kunt als nabestaande de factuur als nog declareren / opsturen naar de zorgverzekeraar van de overledene. Controleer hierbij de bankrekening waarop de vergoeding uitgekeerd wordt nog niet opgeheven is.

Glashaven 14-G, 3011 XH Rotterdam | T 010 23 321 53 | E info@derma-rijnmond.nl
Woordbouwerplein 1, 3224 XL Hellevoetsluis
Cookies | Privacy | Disclaimer

Waardeer mij